רמת ישי

מגמת מחירים ברמת ישי

עסקאות קודמות ברמת ישי

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ברמת ישי
רמת ישיחבצלת 292,100,0001995
רמת ישיחבצלת 112,100,0001995
רמת ישי2,100,000
רמת ישי1,759,1742017
רמת ישירמת ישי 21,759,1742017
רמת ישי1,752,836
רמת ישיסמטת מרגנית 71,890,0001992
רמת ישי1,667,332
רמת ישי1,890,0001992
רמת ישירמת ישי 51,673,3612017
רמת ישיסמטת הזית 11,673,3612017
רמת ישיסמטת הזית 11,667,332
רמת ישי1,673,3612017
רמת ישיסמ מרגנית 41,890,0001992
רמת ישי1,630,4512017
רמת ישירמת ישי 41,630,4512017
רמת ישיסמטת הזית 11,630,4512017
רמת ישירמת ישי 41,630,4512017