אור עקיבא

מגמת מחירים באור עקיבא

עסקאות קודמות באור עקיבא

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באור עקיבא
אור עקיבאויסנברג יחיאל400,0001960
אור עקיבא400,0001960
אור עקיבאמיכאל גלפנשטיין1,590,0002018
אור עקיבאאור עקיבא 11,590,0002018
אור עקיבא1,590,0002018
אור עקיבא1,100,0002002
אור עקיבאאור עקיבא 11,590,0002018
אור עקיבא1,570,0001993
אור עקיבאהורד 551,570,0001993
אור עקיבאאור עקיבא 11,230,8502017
אור עקיבאדוד אלעזר676,0001970
אור עקיבאאלעזר דוד676,0001970
אור עקיבא1,230,8502017
אור עקיבאהאלון960,0001993
אור עקיבאהכרמל 331,380,0002012
אור עקיבא1,380,0002012
אור עקיבאטיילת הג'וינט960,0001993

    מודעות דירות למכירה אחרונות באור עקיבא