נשר

מגמת מחירים בנשר

עסקאות קודמות בנשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בנשר
נשר1,150,0001999
נשרהלוטם 51,150,0001999
נשראשכולות1,313,0002017
נשרדרך בר יהודה 601,313,0002017
נשרדרך בר יהודה1,313,0002017
נשרדרך בר יהודה 601,313,0002017
נשרישורון 11,430,0002017
נשרישורון 11,430,0002017
נשראשכולות1,430,0002017
נשרהערבה 81,280,0002001
נשרהאשל 71,280,0002001
נשרהזית 5660,0001970
נשרהברוש 1660,0001970
נשריעל 30600,0001970
נשריעל 8600,0001970
נשרההדס 31,300,0001991
נשרההדס 31,300,0001991
נשר610,0001970
נשראופקים 21610,0001970