נשר

מגמת מחירים בנשר

עסקאות קודמות בנשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בנשר
נשרהלוטם 51,150,0001999
נשר1,150,0001999
נשראשכולות1,313,0002017
נשרדרך בר יהודה 601,313,0002017
נשרדרך בר יהודה 601,313,0002017
נשרדרך בר יהודה1,313,0002017
נשרישורון 11,430,0002017
נשראשכולות1,430,0002017
נשרהאשל 71,280,0002001
נשרהערבה 81,280,0002001
נשרהברוש 1660,0001970
נשרהזית 5660,0001970
נשריעל 30600,0001970
נשריעל 8600,0001970
נשרההדס 31,300,0001991
נשרההדס 31,300,0001991
נשר610,0001970
נשראופקים 21610,0001970