נצרת עילית

מגמת מחירים בנצרת עילית

עסקאות קודמות בנצרת עילית

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בנצרת עילית
נצרת עילית1,000,0001999
נצרת עיליתדגנית 191,000,0001999
נצרת עילית350,0001960
נצרת עיליתרימון 9350,0001960
נצרת עילית1,300,0001960
נצרת עיליתכרמל 121,300,0001960
נצרת עילית430,0001960
נצרת עילית1,920,0001980
נצרת עיליתסביון 201,920,0001980
נצרת עיליתנרקיסים 3450,0001960
נצרת עילית450,0001960
נצרת עילית800,0001970
נצרת עיליתיזרעאל דרומית 7485,0001960
נצרת עילית485,0001960
נצרת עילית600,0001970
נצרת עיליתהחצב 7600,0001970
נצרת עילית610,0001988
נצרת עיליתהחיטה 10610,0001988
נצרת עילית650,0001985
נצרת עיליתהתאנה 6650,0001985

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בנצרת עילית


    עוד מודעות להשכרה בנצרת עילית