נצרת

מגמת מחירים בנצרת

עסקאות קודמות בנצרת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בנצרת
נצרתכליל החורש 231,100,0002000
נצרת1,100,0002000
נצרת1,575,0002002
נצרתסיתוונית 21,575,0002002
נצרת1,801,8012000
נצרת1,420,0001991
נצרתנורית 131,420,0001991
נצרתנצרת 1803,4192018
נצרת7073 10803,4192018
נצרתנצרת 11,801,8012000
נצרתנצרת 244824,7862017
נצרת7073 10824,7862017
נצרת7080 6450,0001997
נצרתרח 7028 1450,0001997
נצרתאל עומאל אל ערב 48650,0002008
נצרתרח 5048 1650,0002008
נצרתרח 5002 11,000,0002000
נצרתנצרת 11,213,6752015
נצרת5060 21,213,6752015
נצרתאל עומאל אל ערב 701,000,0002000