מוקייבלה

עסקאות קודמות במוקייבלה

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
10/6/2020 מוקייבלה מוקייבלה 1 3 127 1 300,000 2,362 2009
10/6/2020 מוקייבלה 3 127 300,000 2,362 2009
23/11/2019 מוקייבלה מוקיבילה 1 4 153 1 400,000 2,614 2010
23/11/2019 מוקייבלה 4 153 400,000 2,614 2010
23/11/2019 מוקייבלה 400,000
07/1/2019 מוקייבלה מוקיבילה 1 3 120 1 750,000 6,250 2012
07/1/2019 מוקייבלה 3 120 750,000 6,250 2012
07/1/2019 מוקייבלה 750,000
03/12/2016 מוקייבלה 400,000
29/6/2016 מוקייבלה 180,000
29/6/2016 מוקייבלה 4 151 600,000 3,973 2011
29/6/2016 מוקייבלה מוקיבילה 1 5 142 1 180,000 1,267 2008
29/6/2016 מוקייבלה 5 142 180,000 1,267 2008
29/6/2016 מוקייבלה מוקיבילה 1 4 151 1 600,000 3,973 2011
28/3/2016 מוקייבלה 700,000
28/3/2016 מוקייבלה מוקיבילה 1 3 140 1,000,000 7,142 2016
16/11/2015 מוקייבלה מוקיבילה 1 3 120 1 760,000 6,333 1989
29/9/2015 מוקייבלה מוקיבילה 1 4 145 2 700,000 4,827 1992
12/7/2015 מוקייבלה מוקיבילה 1 2 75 1 780,000 10,400 2010
19/6/2015 מוקייבלה מוקיבילה 1 3 120 1 700,000 5,833 1990

רחובות פופולרים במוקייבלה