משואות יצחק

עסקאות קודמות במשואות יצחק

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
03/7/2003 משואות יצחק 538,530