משאבי שדה

עסקאות קודמות במשאבי שדה

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
08/6/2017 משאבי שדה 3,012,539