לוד

מגמת מחירים בלוד

עסקאות קודמות בלוד

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בלוד
לודסולד הנרייטה 1121,100,0002002
לודצמרות 8800,0001996
לודארבע העונות 14700,0001998
לודצמרות 5835,0001995
לודצמרות 5835,0001995
לודצמרות 7835,0001995
לודאילת 311,100,0002002
לודארבע העונות 14700,0001998
לודחללי אגוז 12700,0001998
לוד835,0001995
לודהוז דב 2710,0001960
לוד1,340,0002001
לודירמוך 5870,0001997
לודירמוך 5870,0001997
לוד870,0001997
לודירמוך 5870,0001997
לודחללי אגוז 12700,0001998