לוד

מגמת מחירים בלוד

עסקאות קודמות בלוד

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בלוד
לודארבע העונות 14700,0001998
לודסולד הנרייטה 1121,100,0002002
לוד835,0001995
לודארבע העונות 14700,0001998
לודצמרות 5835,0001995
לודצמרות 7835,0001995
לודצמרות 5835,0001995
לודלובלין אהרון 5800,0001996
לודחללי אגוז 12700,0001998
לודאילת 311,100,0002002
לודחללי אגוז 12700,0001998
לודצמרות 8800,0001996
לודרפאל הכהן 1710,0001960
לודהוז דב 2710,0001960
לודדקר 311,340,0002001
לוד1,340,0002001
לודירמוך 5870,0001997
לודירמוך 5870,0001997
לודירמוך 5870,0001997
לוד870,0001997