קרית שמונה

מגמת מחירים בקרית שמונה

עסקאות קודמות בקרית שמונה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בקרית שמונה
קרית שמונהיובלים 1606,8032018
קרית שמונה1,300,0001970
קרית שמונהשמעוני דוד 221,300,0001970
קרית שמונה99606,8032018
קרית שמונה1,052,3802018
קרית שמונהיובלים 101,052,3802018
קרית שמונה450,0001970
קרית שמונהאדם יקותיאל 4450,0001970
קרית שמונהיובלים 1606,8032018
קרית שמונה606,8032018
קרית שמונה500,0002001
קרית שמונהפרי אליעזר 212900,0001980
קרית שמונה900,0001980
קרית שמונה833,9002018
קרית שמונה656,2952018
קרית שמונהיובלים 1833,9002018
קרית שמונה673,5372018
קרית שמונהיובלים 1656,2952018
קרית שמונהחרצית 7500,0002001