קרית אונו

מגמת מחירים בקרית אונו

עסקאות קודמות בקרית אונו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בקרית אונו
קרית אונוקרית אונו 12,374,0002020
קרית אונויאצק 22,250,8502017
קרית אונוה' באייר2,697,0002020
קרית אונובר יהודה 82,250,8502017
קרית אונוקרית אונו 12,697,0002020
קרית אונוקרית אונו 13,194,0002020
קרית אונוה' באייר3,194,0002020
קרית אונוקרית אונו 12,550,0002017
קרית אונוהדובדבן 103,325,0002015
קרית אונודרך רפאל איתן2,550,0002017
קרית אונויצחק רבין 93,325,0002015
קרית אונודרך רפאל איתן2,550,000
קרית אונוקורצ'ק 251,809,0002018
קרית אונויאנוש קורצ'אק 191,809,0002018
קרית אונוברנר 251,750,0001980
קרית אונוברנר 251,750,0001980
קרית אונוה' באייר1,748,0002020
קרית אונוקרית אונו 11,748,0002020

    מודעות דירות למכירה אחרונות בקרית אונו