חיפה

מגמת מחירים בחיפה

עסקאות קודמות בחיפה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בחיפה
חיפהחיפה746,4142017
חיפהש''י עגנון 38730,0001940
חיפההוד 21,670,0002017
חיפהעגנון ש"י 36730,0001940
חיפהדוד רזיאל 36550,0001970
חיפהקסל 1746,4142017
חיפהמימון הרב 122,000,0002017
חיפה870,0001930
חיפהרזיאל דוד 38550,0001970
חיפהחביבה רייך 381,280,0002017
חיפהחביבה רייך 401,280,0002017
חיפהקושניר יוסף 61,630,0001989
חיפה1,630,0001989
חיפה3,250,0001992
חיפהגרינבוים יצחק 443,250,0001992
חיפה760,0001960
חיפהמד בית שערים 4760,0001960