חיפה

מגמת מחירים בחיפה

עסקאות קודמות בחיפה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בחיפה
חיפה870,0001930
חיפההוד 21,670,0002017
חיפהרזיאל דוד 38550,0001970
חיפהחביבה רייך 381,280,0002017
חיפהפנחס ואברהם רוטנברג1,670,0002017
חיפהעגנון ש"י 36730,0001940
חיפהאברהם לייסין 7746,414
חיפהמימון הרב 122,000,0002017
חיפהחיפה746,4142017
חיפהקסל 1746,4142017
חיפהאברהם לייסין 7746,4142017
חיפהחביבה רייך 401,280,0002017
חיפההרב מיימון 142,000,0002017
חיפהקושניר יוסף 61,630,0001989
חיפה1,630,0001989
חיפה3,250,0001992
חיפהגרינבוים יצחק 443,250,0001992
חיפהמד בית שערים 4760,0001960

    מודעות דירות למכירה אחרונות בחיפה