גבעת שמואל

מגמת מחירים בגבעת שמואל

עסקאות קודמות בגבעת שמואל

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בגבעת שמואל
גבעת שמואלגוש חלב 31,961,6662018
גבעת שמואלסביוני גבעת שמואל 11,961,6662018
גבעת שמואל2,080,0002017
גבעת שמואלז'בוטינסקי 4827,5602005
גבעת שמואלז'בוטינסקי 50827,5602005
גבעת שמואלהרב כהנמן 1031,640,0002017
גבעת שמואל1,640,0002017
גבעת שמואלהרב כהנמן 1032,080,0002017
גבעת שמואלעוזיאל 423,870,0001980
גבעת שמואלעוזיאל 423,870,0001980
גבעת שמואלדרך המלך 512,935,850
גבעת שמואלגבעת שמואל 12,935,8502018
גבעת שמואלדרך המלך 512,935,8502018
גבעת שמואל2,120,0002017
גבעת שמואלפרץ 412,484,6152000
גבעת שמואל2,150,0002017
גבעת שמואלהרב כהנמן 1032,120,0002017
גבעת שמואלז'בוטינסקי 4312,484,6152000
גבעת שמואלפרץ 412,484,615
גבעת שמואלהרב כהנמן 1032,150,0002017

    מודעות דירות למכירה אחרונות בגבעת שמואל