גן יבנה

מגמת מחירים בגן יבנה

עסקאות קודמות בגן יבנה

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
24/12/2020 גן יבנה התלמים 4 6 176 1 2,735,000 15,539 2010
16/12/2020 גן יבנה המגן 4 6 143 2,000,000 13,986 1996
16/12/2020 גן יבנה המגן 4 6 143 1 2,000,000 13,986 1996
15/12/2020 גן יבנה אחד העם 341 5 123 1 1,825,986 14,845 2020
15/12/2020 גן יבנה לאה גולדברג 5 123 1,825,986 14,845 2020
14/12/2020 גן יבנה אחד העם 341 5 122 1 2,155,895 17,671 2020
14/12/2020 גן יבנה לאה גולדברג 5 122 2,155,895 17,671 2020
13/12/2020 גן יבנה 3 87 946,978 10,884 2020
13/12/2020 גן יבנה 3 84 959,093 11,417 2020
13/12/2020 גן יבנה אחד העם 341 3 89 2 1,017,231 11,429 2020
13/12/2020 גן יבנה 5 120 1,378,011 11,483 2020
13/12/2020 גן יבנה אחד העם 3 89 2 1,129,302 12,688 2020
13/12/2020 גן יבנה 3 85 959,094 11,283 2020
13/12/2020 גן יבנה 3 89 1,017,231 11,429 2020
13/12/2020 גן יבנה 3 89 1,129,302 12,688 2020
13/12/2020 גן יבנה אחד העם 341 3 89 3 1,015,924 11,414 2020
13/12/2020 גן יבנה 3 89 1,015,924 11,414 2020
10/12/2020 גן יבנה 3 95 983,473 10,352 2020
10/12/2020 גן יבנה 3 113 1,034,241 9,152 2020

מודעות דירות למכירה אחרונות בגן יבנה

גן יבנה

גן יבנה
3% 2,370,000 ₪
130 מ"ר
5 חד'
2,295,000 ₪

גן יבנה

חיים נחמן ביאליק
1% 2,780,000 ₪
186 מ"ר
6 חד'
2,750,000 ₪

גן יבנה

השיטה 7
2% 2,750,000 ₪
360 מ"ר
6 חד'
2,820,000 ₪

גן יבנה

גן יבנה

164 מ"ר
6 חד'
2,250,000 ₪

גן יבנה

גן יבנה

190 מ"ר
6 חד'
3,050,000 ₪

גן יבנה

גן יבנה

165 מ"ר
6 חד'
2,890,000 ₪

גן יבנה

האור

125 מ"ר
4.5 חד'
2,690,000 ₪

גן יבנה

רביבים
1% 3,150,000 ₪
155 מ"ר
5 חד'
3,200,000 ₪

גן יבנה

חשמונאים 16

453 מ"ר
7 חד'
3,650,000 ₪

גן יבנה

שבזי 1
3% 1,320,000 ₪
82 מ"ר
3.5 חד'
1,280,000 ₪

גן יבנה

התבור 29
1% 2,700,000 ₪
176 מ"ר
7 חד'
2,650,000 ₪

גן יבנה

001
8% 280,000 ₪
500 מ"ר
255,000 ₪

מודעות דירות להשכרה אחרונות בגן יבנה

גן יבנה

גן יבנה

165 מ"ר
6 חד'
2,890,000 ₪

גן יבנה

גן יבנה
3% 2,370,000 ₪
130 מ"ר
5 חד'
2,295,000 ₪

גן יבנה

גן יבנה

164 מ"ר
6 חד'
2,250,000 ₪

גן יבנה

רביבים
1% 3,150,000 ₪
155 מ"ר
5 חד'
3,200,000 ₪

גן יבנה

האור

125 מ"ר
4.5 חד'
2,690,000 ₪

גן יבנה

חיים נחמן ביאליק
1% 2,780,000 ₪
186 מ"ר
6 חד'
2,750,000 ₪

גן יבנה

חשמונאים 16

453 מ"ר
7 חד'
3,650,000 ₪

גן יבנה

השיטה 7
2% 2,750,000 ₪
360 מ"ר
6 חד'
2,820,000 ₪

גן יבנה

גן יבנה

190 מ"ר
6 חד'
3,050,000 ₪

גן יבנה

עופרים 8

130 מ"ר
5 חד'
3,200,000 ₪

גן יבנה

גן יבנה

800 מ"ר
1,900,000 ₪

גן יבנה

גן יבנה
3% 3,000,000 ₪
180 מ"ר
6 חד'
2,900,000 ₪