אלישמע

מגמת מחירים באלישמע

עסקאות קודמות באלישמע

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באלישמע
אלישמעאלישמע1,042,5001960
אלישמעסמטת אלה400,000
אלישמעאלישמע1,197,4502000
אלישמע1,197,450
אלישמעאלישמע 11,224,0002000
אלישמעאלישמע 11,816,0202002
אלישמע1,877,580
אלישמע402,165,087
אלישמעהורדים 1752,000,0002002
אלישמעאלישמע3,100,0001997

    רחובות פופולרים באלישמע