אלעד

מגמת מחירים באלעד

עסקאות קודמות באלעד

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באלעד
אלעדרבי יהודה הנשיא 61,400,0002000
אלעדרבן יוחנן בן זכאי 421,550,0002001
אלעדיוחנן בן זכאי 421,550,0002001
אלעד1,200,0002000
אלעדרבינו בחיי 11,200,0002000
אלעדרבי יהודה הנשיא 181,300,0001998
אלעד1,300,0001998
אלעדרבי יהודה הנשיא 711,205,0002001
אלעדרבי יהודה הנשיא 691,205,0002001
אלעד1,540,0002007
אלעדרשב"י 61,540,0002007
אלעדרבי יונתן בן עוזיאל 491,275,0002005
אלעדרבי יונתן בן עוזיאל 491,275,0002005
אלעד1,275,0002005
אלעדיונתן בן עוזיאל 491,275,0002005
אלעדשמעיה 101,600,0002006
אלעדשמעיה 101,600,0002006
אלעדשמעון הצדיק 462,000,0002001