בית שמש

מגמת מחירים בבית שמש

עסקאות קודמות בבית שמש

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בבית שמש
בית שמשנחל חבר 251,423,6702018
בית שמשנחל חבר 251,039,4652018
בית שמשנחל חבר 251,442,8572018
בית שמשבית שמש 61,039,4652018
בית שמשבית שמש 21,013,5472018
בית שמשבן איש חי 91,300,0002006
בית שמשקרן היסוד940,0001970
בית שמש940,0001970
בית שמש1,300,0002006
בית שמשקרן היסוד 11940,0001970
בית שמשקרן היסוד940,0001970
בית שמשרבי צדקה 221,300,0002006
בית שמש1,056,1252018
בית שמש944,4412018
בית שמשבית שמש 20944,4412018
בית שמש842,1812018
בית שמשבית שמש 151,056,1252018
בית שמשבית שמש 108842,1812018
בית שמשרבי טרפון 31,530,0001999
בית שמש1,530,0001999

    מודעות דירות למכירה אחרונות בבית שמש