באר שבע

מגמת מחירים בבאר שבע

עסקאות קודמות בבאר שבע

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בבאר שבע
באר שבערחבת מבצע ברוש 5820,8191998
באר שבע820,8191998
באר שבע560,0001980
באר שבע1,390,0002015
באר שבעבורג יוסף 101,390,0002015
באר שבעקדש 28748,0001980
באר שבעהאוזנר גדעון 331,380,0002010
באר שבע1,380,0002010
באר שבע1,100,0001990
באר שבעדב יוסף 161,100,0001990
באר שבעסנהדרין 27600,0001950
באר שבע600,0001950
באר שבעבר ניסן 311,135,0002004
באר שבע1,135,0002004
באר שבע748,0001980
באר שבע690,3681990
באר שבערוסי אלפרד 3690,3681990

    מודעות דירות למכירה אחרונות בבאר שבע