באר יעקב

מגמת מחירים בבאר יעקב

עסקאות קודמות בבאר יעקב

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בבאר יעקב
באר יעקב43131,950,0002013
באר יעקב1,950,0002013
באר יעקבטופז 41,950,0002013
באר יעקבטופז 41,950,0002013
באר יעקבקישון אפרים 222,100,0002009
באר יעקב1,190,0001980
באר יעקבמאיר בעל הנס 111,190,0001980
באר יעקבמאיר בעל הנס 111,190,0001980
באר יעקברבי מאיר בעל הנס 91,190,0001980
באר יעקב43131,896,0002017
באר יעקבאבא הלל סילבר3,115,0002017
באר יעקבשלמה בן יוסף3,115,0002017
באר יעקבאבא הלל סילבר1,896,0002017
באר יעקב1,896,0002017
באר יעקבאבא הלל סילבר1,896,0002017
באר יעקבאבא הלל סילבר1,896,0002017
באר יעקבדרך חיים1,896,0002017
באר יעקבאבא הלל סילבר2,091,0002017
באר יעקבדרך חיים2,091,0002017

    מודעות דירות למכירה אחרונות בבאר יעקב