אזור

מגמת מחירים באזור

עסקאות קודמות באזור

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באזור
אזורז'בוטינסקי 11,275,0002017
אזוריצחק בן צבי 161,275,0002017
אזורז'בוטינסקי 31,600,0002017
אזורההגנה 461,100,0001960
אזורההגנה 441,240,0001960
אזורההגנה 441,100,0001960
אזורההגנה 461,240,0001960
אזורז'בוטינסקי 31,600,0002017
אזוריצחק בן צבי 161,600,0002017
אזורקפלן 31,250,0001960
אזורשפירא 11,215,0001960
אזורשד בן גוריון 191,215,0001960