אזור

מגמת מחירים באזור

עסקאות קודמות באזור

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באזור
אזוריצחק בן צבי 161,285,0002017
אזוריצחק בן צבי 161,798,0002017
אזוריצחק בן צבי 161,305,0002017
אזוריצחק בן צבי 162,200,0002016
אזורההגנה 441,240,0001960
אזורההגנה 441,100,000
אזורההגנה 441,100,0001960
אזורההגנה 461,100,0001960
אזורההגנה 461,240,0001960
אזורההגנה 44620,000
אזורז'בוטינסקי 31,600,0002017
אזוריצחק בן צבי 161,600,0002017
אזורקפלן 31,250,0001960
אזורשד בן גוריון 191,215,0001960
אזורשפירא 11,215,0001960