ערד

מגמת מחירים בערד

עסקאות קודמות בערד

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בערד
ערדיהודה 1845,0002019
ערדיהודה 10389,0001970
ערד900,0001989
ערדמואב 65900,0001989
ערדמואב 2680,0001970
ערדמואב 4680,0001970
ערדאופק 9615,0001991
ערדאפק 7615,0001991
ערדאופק 9615,0001991
ערד615,0001991
ערד1,300,0001970
ערדכלנית 431,300,0001970
ערדיהודה 72520,0001970
ערדבן יאיר אלעזר 58445,0001970
ערד445,0001970
ערדדימונה 30445,000
ערדחן 72520,0001970