ערד

מגמת מחירים בערד

עסקאות קודמות בערד

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בערד
ערדמואב 4680,0001970
ערד615,0001991
ערד445,0001970
ערדחן 72520,0001970
ערדאפק 7615,0001991
ערד1,300,0001970
ערדדימונה 30445,000
ערד900,0001989
ערדמואב 65900,0001989
ערדכלנית 431,300,0001970
ערדיהודה 72520,0001970
ערד520,0001983
ערדבן יאיר אלעזר 58445,0001970
ערדאופק 9615,0001991
ערדאופק 9615,0001991
ערדמואב 2680,0001970
ערדיהודה 14389,0001970