ערד

מגמת מחירים בערד

עסקאות קודמות בערד

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בערד
ערדצבר 18850,0001970
ערדיהודה 10389,0001970
ערד900,000
ערדמואב 65900,0001989
ערד900,0001989
ערדמואב 2680,0001970
ערדמואב 4680,0001970
ערדנתיב הגפן 1520,0001983
ערד520,0001983
ערדאופק 9615,0001991
ערד615,0001991
ערדאפק 7615,0001991
ערדאופק 9615,0001991
ערד1,300,0001970
ערדכלנית 431,300,0001970
ערדחן 72520,0001970
ערדבן יאיר אלעזר 58445,0001970
ערדיהודה 72520,0001970
ערדדימונה 30445,000
ערד445,0001970