עכו

מגמת מחירים בעכו

עסקאות קודמות בעכו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בעכו
עכושביל הגפן 191,960,0002017
עכועפרוני 361,080,0002005
עכויאנוש קורצ'אק 4400,0001960
עכוהרצל 20840,0001970
עכויאנוש קורצ'אק 20400,0001960
עכועכו1,425,0002015
עכועכו העתיקה גוש 21 232280,0001900
עכו280,0001900
עכוהאשל 7500,0001960
עכוהאשל 11500,0001960
עכוהעלייה 191,960,0002017
עכו1,080,0002005
עכוהרצל 22840,0001970
עכוהשיטה 16740,0001970
עכו1,425,0002015
עכועכו 12,700,0002015
עכודוד רמז 42,700,0002015
עכומוטה גור 31,195,0002018