עכו

מגמת מחירים בעכו

עסקאות קודמות בעכו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בעכו
עכוהשיטה 16740,0001970
עכומוטה גור 31,195,0002018
עכוהאשל 7500,0001960
עכוהאשל 11500,0001960
עכוהעלייה 191,960,0002017
עכועכו 11,350,0002015
עכועפרוני 361,080,0002005
עכו1,080,0002005
עכודוד רמז 42,700,0002015
עכועכו 12,700,0002015
עכוהרצל 20840,0001970
עכויאנוש קורצ'אק 4400,0001960
עכוהרצל 22840,0001970
עכויאנוש קורצ'אק 20400,0001960
עכו1,425,0002015
עכועכו1,425,0002015
עכועכו העתיקה גוש 21 232280,0001900
עכו280,0001900