עין זיוון

מגמת מחירים בעין זיוון

עסקאות קודמות בעין זיוון

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בעין זיוון
עין זיווןעין זיון 13200,0001967
עין זיווןעין זיון 13200,0001967
עין זיווןעין זיון 13200,0001967
עין זיווןעין זיון 13200,0001967
עין זיוון99200,0001967
עין זיווןעין זיון 13200,0001970
עין זיווןעין זיון 13200,0001970
עין זיווןעין זיון 13200,0001980
עין זיווןעין זיון 13200,0001980
עין זיווןעין זיון 13200,0001967
עין זיווןעין זיון 13200,0001967
עין זיווןעין זיון 13200,0001967
עין זיווןעין זיון 13200,0001970
עין זיווןעין זיון 13200,0001980
עין זיווןעין זיון 13200,0001967
עין זיווןעין זיון 13200,0001967
עין זיווןעין זיון 13200,0001967
עין זיווןעין זיון 13119,2831980
עין זיווןעין זיון 13200,0001967
עין זיווןעין זיון 13200,0001967

    מודעות דירות למכירה אחרונות בעין זיוון

    רחובות פופולרים בעין זיוון