קיה קרניבל
2016
174K
1
113,520 ₪
קיה סיד
2016
110K
1
57,779 ₪
קיה סול
2013
124K
2
45,000 ₪
קיה סיד
2016
105K
1
56,889 ₪
קיה פיקנטו
2014
44K
2
29,600 ₪
קיה סיד
2011
152K
2
26,000 ₪
קיה סיד
2015
100K
1
55,024 ₪
קיה סיד
2016
71K
1
67,076 ₪
קיה סיד
2016
71K
1
קיה פיקנטו
2015
120K
1
45,000 ₪
קיה פיקנטו
2015
78K
2
46,000 ₪
קיה ריו
2016
34K
1
67,000 ₪
קיה סיד
2015
100K
1
55,024 ₪
קיה פיקנטו
2013
80K
1
37,500 ₪
קיה פיקנטו
2013
90K
2
35,000 ₪
קיה פיקנטו
2017
59K
1
קיה פיקנטו
2016
88K
1
קיה פיקנטו
2012
130K
1
20,900 ₪
קיה סיד
2015
111K
1
49,595 ₪
קיה סיד
2015
78K
1
קיה פיקנטו
2016
93K
1
קיה פיקנטו
2016
65K
1
קיה פיקנטו
2016
133K
1
קיה פיקנטו
2016
110K
1
קיה סיד
2014
104K
1
45,141 ₪
קיה פיקנטו
2015
73K
1
40,479 ₪
קיה פיקנטו
2015
116K
1
קיה סיד
2014
104K
1
42,457 ₪
קיה סיד
2015
115K
1
54,755 ₪
קיה פיקנטו
2016
80K
1
קיה פיקנטו
2015
53K
1
44,940 ₪
קיה פורטה
2016
101K
1
63,521 ₪
קיה פיקנטו
2016
103K
1
קיה פיקנטו
2016
97K
1
קיה סיד
2016
128K
1
52,266 ₪
קיה פיקנטו
2016
91K
1
קיה פיקנטו
2016
94K
1
קיה פיקנטו
2016
100K
1
קיה פיקנטו
2016
102K
1
קיה פיקנטו
2017
36K
1
קיה פיקנטו
2016
85K
1
קיה פיקנטו
2016
72K
1
קיה פיקנטו
2015
53K
1
44,940 ₪
קיה סיד
2015
132K
1
50,906 ₪
קיה סיד
2015
94K
1
53,440 ₪
קיה פיקנטו
2016
70K
1
קיה ריו
2015
56K
1
52,386 ₪
קיה פיקנטו
2016
86K
1
קיה פיקנטו
2016
94K
1
קיה פיקנטו
2015
101K
1
קיה סיד
2015
119K
1
קיה פיקנטו
2016
93K
1
קיה פיקנטו
2016
103K
1
קיה סיד
2015
101K
1
קיה ריו
2016
32K
1
67,974 ₪
קיה פיקנטו
2016
75K
1
52,246 ₪
קיה פיקנטו
2016
75K
1
52,246 ₪
קיה פיקנטו
2016
64K
1
47,760 ₪
קיה פורטה
2015
105K
1
58,000 ₪
קיה פורטה
2016
62K
1
קיה סיד
2016
86K
1
66,158 ₪
קיה פיקנטו
2016
70K
1
48,204 ₪
קיה ריו
2016
32K
1
67,974 ₪
קיה פיקנטו
2015
73K
1
40,479 ₪
קיה פיקנטו
2016
70K
1
48,204 ₪
קיה ריו
2015
69K
1
44,000 ₪
קיה סיד
2015
111K
1
49,595 ₪
קיה פיקנטו
2016
29K
1
קיה פיקנטו
2016
86K
1
קיה פיקנטו
2016
70K
1
קיה פיקנטו
2016
93K
1
קיה פיקנטו
2016
94K
1
קיה פיקנטו
2016
103K
1
קיה פיקנטו
2015
116K
1
קיה פיקנטו
2016
85K
1
קיה פיקנטו
2016
100K
1
קיה פיקנטו
2016
102K
1
קיה פיקנטו
2016
110K
1
קיה פיקנטו
2016
103K
1
קיה פיקנטו
2016
80K
1
קיה סיד
2015
122K
1
קיה סיד
2015
112K
1
קיה סיד
2015
119K
1
קיה פיקנטו
2016
65K
1
קיה פיקנטו
2017
36K
1
קיה סיד
2015
145K
1
קיה פיקנטו
2015
97K
1
קיה פורטה
2016
101K
1
קיה פיקנטו
2015
90K
1
קיה פיקנטו
2016
79K
1
קיה סיד
2015
103K
1
51,706 ₪
קיה סיד
2017
117K
1
65,817 ₪
קיה פיקנטו
2015
81K
1
36,153 ₪
קיה סיד
2015
78K
1
קיה פיקנטו
2015
110K
1
25,750 ₪
קיה סיד
2015
138K
1