קיה סיד
2016
76K
1
65,000 ₪
קיה פיקנטו
2013
70K
2
36,000 ₪
קיה סיד
2016
103K
1
52,660 ₪
קיה פיקנטו
2016
99K
1
קיה פיקנטו
2016
81K
1
קיה פורטה
2010
165K
3
24,000 ₪
קיה פיקנטו
2016
99K
1
קיה ריו
2016
104K
1
48,926 ₪
קיה פיקנטו
2016
35K
2
47,900 ₪
קיה סיד
2015
132K
1
50,764 ₪
קיה קרניבל
2006
247K
2
16,000 ₪
קיה פיקנטו
2016
89K
1
קיה סיד
2016
44K
1
קיה פיקנטו
2016
60K
1
קיה סול
2012
47K
1
45,000 ₪
קיה ריו
2013
151K
1
33,000 ₪
קיה פיקנטו
2016
73K
1
45,000 ₪
קיה פורטה
2011
282K
1
26,000 ₪
קיה סיד
2015
148K
1
38,400 ₪
קיה סיד
2016
107K
1
53,405 ₪
קיה סיד
2016
78K
1
קיה סיד
2016
116K
1
57,500 ₪
קיה פיקנטו
2016
86K
1
קיה פיקנטו
2016
86K
1
קיה פיקנטו
2016
71K
1
קיה פיקנטו
2015
81K
1
קיה פיקנטו
2012
113K
1
35,000 ₪
קיה פיקנטו
2012
68K
2
31,000 ₪
קיה ריו
2016
30K
1
63,400 ₪
קיה סיד
2016
76K
1
קיה סיד
2016
81K
1
קיה פיקנטו
2017
55K
1
קיה סיד
2016
110K
1
59,380 ₪
קיה סיד
2016
75K
1
65,640 ₪
קיה סיד
2015
59K
1
62,788 ₪
קיה סיד
2016
106K
1
56,826 ₪
קיה פיקנטו
2014
101K
1
33,096 ₪
קיה ריו
2013
242K
2
20,000 ₪
קיה סיד
2013
82K
2
42,000 ₪
קיה פיקנטו
2017
80K
1
קיה פיקנטו
2015
85K
1
קיה סיד
2016
89K
1
63,835 ₪
קיה פיקנטו
2016
97K
1
קיה סיד
2016
64K
1
קיה פיקנטו
2016
91K
1
קיה פיקנטו
2016
102K
1
קיה פיקנטו
2016
66K
1
קיה פיקנטו
2016
96K
1
קיה סיד
2016
99K
1
קיה פיקנטו
2015
90K
1
קיה ריו
2015
112K
1
קיה פיקנטו
2017
96K
1
קיה פורטה
2011
124K
2
28,000 ₪
קיה פיקנטו
2016
95K
1
קיה פיקנטו
2016
82K
1
קיה סיד
2016
68K
1
קיה פיקנטו
2016
87K
1
קיה פיקנטו
2016
78K
1
קיה פורטה
2013
133K
2
40,900 ₪
קיה סיד
2016
80K
1
קיה פיקנטו
2016
88K
1
קיה ריו
2017
83K
1
קיה פיקנטו
2017
71K
1
קיה סיד
2016
71K
1
קיה סיד
2016
87K
1
קיה פיקנטו
2016
103K
1
קיה פיקנטו
2016
90K
1
קיה פיקנטו
2015
49K
3
44,500 ₪
קיה פיקנטו
2016
23K
2
51,000 ₪
קיה פיקנטו
2016
73K
1
45,000 ₪
קיה סיד
2015
102K
1
55,364 ₪
קיה פיקנטו
2016
16K
1
קיה פיקנטו
2016
73K
1
קיה פיקנטו
2015
2
50,000 ₪
קיה פיקנטו
2013
119K
1
37,000 ₪
קיה פיקנטו
2016
35K
1
קיה סיד
2016
111K
1
קיה פיקנטו
2016
90K
1
קיה פיקנטו
2016
87K
1
46,350 ₪
קיה פיקנטו
2016
85K
1
קיה פיקנטו
2016
68K
1
קיה ריו
2015
82K
1
47,560 ₪
קיה ריו
2013
150K
1
40,000 ₪
קיה סיד
2016
99K
1
קיה סיד
2016
80K
1
קיה סיד
2016
107K
1
קיה פיקנטו
2016
89K
1
קיה פיקנטו
2016
92K
1
קיה פיקנטו
2017
68K
1
קיה פיקנטו
2017
100K
1
קיה פיקנטו
2016
72K
1
קיה פיקנטו
2016
95K
1
קיה פיקנטו
2016
59K
1
קיה פיקנטו
2016
86K
1
קיה פיקנטו
2015
102K
1
קיה סיד
2016
98K
1