סקודה אוקטביה החדשה
2017
98K
1
82,976 ₪
סקודה אוקטביה
2015
120K
1
58,850 ₪
סקודה ראפיד
2016
97K
1
59,620 ₪
סקודה אוקטביה
2016
99K
1
70,470 ₪
סקודה אוקטביה
2015
110K
1
61,327 ₪
סקודה פביה החדשה
2016
42K
1
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
83K
1
סקודה אוקטביה
2016
45K
1
סקודה אוקטביה
2015
70K
1
סקודה אוקטביה
2015
74K
1
סקודה פביה
2013
160K
2
26,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
57K
1
סקודה אוקטביה
2015
60K
1
סקודה אוקטביה
2015
91K
1
סקודה אוקטביה החדשה
2014
103K
2
67,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
60K
1
סקודה אוקטביה
2015
99K
1
סקודה אוקטביה החדשה
2017
52K
1
109,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
96K
1
סקודה אוקטביה
2015
88K
1
סקודה אוקטביה
2015
84K
1
סקודה אוקטביה החדשה
2018
31K
1
122,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
100K
1
סקודה אוקטביה
2015
77K
1
סקודה אוקטביה
2016
67K
1
סקודה אוקטביה
2016
47K
1
סקודה אוקטביה
2016
90K
1
69,230 ₪
סקודה אוקטביה
2016
60K
1
סקודה אוקטביה
2015
100K
1
סקודה אוקטביה
2015
75K
1
סקודה סופרב החדשה
2016
77K
1
93,140 ₪
סקודה אוקטביה
2016
95K
1
סקודה אוקטביה
2016
56K
1
סקודה אוקטביה
2015
70K
1
סקודה פביה החדשה
2016
75K
2
57,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
126K
1
65,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
146K
1
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
130K
1
68,200 ₪
סקודה אוקטביה
2016
117K
1
סקודה אוקטביה
2017
122K
1
72,500 ₪
סקודה אוקטביה
2016
87K
1
סקודה ראפיד
2016
84K
1
53,972 ₪
סקודה אוקטביה
2016
81K
1
72,666 ₪
סקודה אוקטביה
2016
78K
1
סקודה ראפיד
2016
124K
1
55,246 ₪
סקודה אוקטביה החדשה
2018
50K
1
סקודה אוקטביה החדשה
2016
65K
1
סקודה אוקטביה החדשה
2016
122K
1
סקודה ראפיד
2016
115K
1
סקודה סופרב החדשה
2016
120K
1
97,335 ₪
סקודה ראפיד
2016
116K
1
55,562 ₪
סקודה ראפיד
2017
93K
1
63,030 ₪
סקודה ראפיד
2016
98K
1
61,664 ₪
סקודה ראפיד
2015
112K
1
53,128 ₪
סקודה אוקטביה
2016
92K
1
סקודה אוקטביה
2015
78K
1
66,609 ₪
סקודה אוקטביה
2016
1
82,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
103K
1
74,624 ₪
סקודה אוקטביה
2015
83K
1
66,680 ₪
סקודה אוקטביה
2016
92K
1
71,305 ₪
סקודה אוקטביה
2015
118K
1
61,290 ₪
סקודה אוקטביה
2016
117K
1
65,840 ₪
סקודה אוקטביה
2016
57K
1
סקודה אוקטביה
2015
96K
1
סקודה אוקטביה
2015
66K
1
סקודה אוקטביה
2012
136K
2
27,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
95K
1
69,240 ₪
סקודה אוקטביה
2016
97K
1
סקודה אוקטביה
2016
78K
1
סקודה אוקטביה
2016
51K
1
סקודה אוקטביה
2016
85K
1
72,258 ₪
סקודה אוקטביה
2016
59K
1
סקודה אוקטביה
2016
60K
1
סקודה אוקטביה
2016
95K
1
סקודה אוקטביה
2015
80K
1
סקודה אוקטביה
2015
80K
1
סקודה אוקטביה
2016
53K
1
סקודה אוקטביה
2016
55K
1
סקודה אוקטביה
2015
84K
1
סקודה אוקטביה
2015
78K
1
סקודה אוקטביה
2015
122K
1
סקודה אוקטביה
2015
80K
1
סקודה אוקטביה
2016
81K
1
סקודה אוקטביה
2015
71K
1
סקודה אוקטביה
2015
66K
1
סקודה אוקטביה
2016
83K
1
סקודה אוקטביה
2015
90K
1
סקודה אוקטביה
2016
112K
1
66,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
99K
1
סקודה ראפיד
2016
92K
1
סקודה סיטיגו
2015
98K
1
34,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
104K
1
סקודה אוקטביה
2016
89K
1
סקודה אוקטביה החדשה
2015
170K
4
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
92K
1
68,220 ₪
סקודה ראפיד
2016
96K
1
56,570 ₪