פולקסווגן פאסאט
2016
85K
1
91,697 ₪
פולקסווגן ג'טה
2013
102K
1
פולקסווגן חיפושית
1970
7
15,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
1985
297K
1
7,500 ₪
פולקסווגן ג'טה
2015
103K
1
54,791 ₪
פולקסווגן פולו
2015
124K
2
50,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2014
71K
2
52,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2016
106K
1
פולקסווגן גולף
2013
56K
2
59,200 ₪
פולקסווגן גולף
2001
110K
2
פולקסווגן ג'טה
2016
134K
1
פולקסווגן פאסאט
2015
92K
1
פולקסווגן פאסאט
2016
104K
1
81,376 ₪
פולקסווגן ג'טה
2014
122K
1
פולקסווגן גולף
2015
48K
2
71,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2015
103K
1
54,791 ₪
פולקסווגן ג'טה
2015
90K
1
פולקסווגן ג'טה
2014
114K
1
פולקסווגן ג'טה
2014
112K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
92K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
102K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
119K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
65K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
106K
1
פולקסווגן ג'טה
2014
88K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
59K
1
פולקסווגן ג'טה
2014
111K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
100K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
48K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
107K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
78K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
113K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
105K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
81K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
116K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
70K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
96K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
81K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
76K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
115K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
72K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
107K
1
פולקסווגן פאסאט
2016
69K
2
155,000 ₪
פולקסווגן גולף
1999
175K
3
6,500 ₪
פולקסווגן ג'טה
2015
106K
1
64,684 ₪
פולקסווגן ג'טה
2015
77K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
78K
1
60,984 ₪
פולקסווגן ג'טה
2016
68K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
80K
1
פולקסווגן ג'טה
2016
91K
1
65,182 ₪
פולקסווגן ג'טה
2015
104K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
78K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
118K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
71K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
76K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
114K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
66K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
87K
1
פולקסווגן ג'טה
2016
74K
1
פולקסווגן פאסאט
2015
22K
1
105,000 ₪
פולקסווגן פולו
2013
130K
2
פולקסווגן ג'טה
2015
85K
1
פולקסווגן ג'טה
2016
74K
1
פולקסווגן שירוקו
2014
89K
2
75,000 ₪
פולקסווגן פאסאט
2009
151K
2
23,000 ₪
פולקסווגן טיגואן
2015
21K
1
105,000 ₪
פולקסווגן גולף
2017
22K
1
118,000 ₪
פולקסווגן פאסאט
2006
130K
4
11,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2015
92K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
119K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
81K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
80K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
100K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
102K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
114K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
79K
1
פולקסווגן ג'טה
2014
114K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
119K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
88K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
98K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
96K
1
פולקסווגן ג'טה
2014
88K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
85K
1
פולקסווגן ג'טה
2014
112K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
95K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
123K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
104K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
63K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
73K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
48K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
59K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
78K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
66K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
87K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
76K
1
פולקסווגן ג'טה
2015
78K
1