סקודה אוקטביה
2014
145K
2
סקודה אוקטביה
2012
160K
2
39,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
109K
1
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
61K
1
99,999 ₪
סקודה אוקטביה
2016
116K
1
76,417 ₪
סקודה אוקטביה
2015
118K
1
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
100K
1
69,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
71K
2
71,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
93K
1
81,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
47K
1
סקודה אוקטביה
2016
63K
1
87,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
104K
1
72,328 ₪
סקודה אוקטביה
2015
80K
1
85,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
185K
2
38,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
81K
3
73,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
114K
1
69,860 ₪
סקודה אוקטביה
2015
73K
1
99,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
143K
1
32,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
348K
2
47,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
30K
1
100,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
120K
1
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
64K
1
72,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
85K
1
66,900 ₪
סקודה אוקטביה
2006
460K
2
12,500 ₪
סקודה אוקטביה
2010
379K
3
28,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
86K
1
73,233 ₪
סקודה אוקטביה
2010
155K
2
25,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
68K
2
79,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
79K
1
97,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
160K
3
44,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
140K
1
29,500 ₪
סקודה אוקטביה
2012
127K
2
34,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
57K
1
90,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
70K
1
87,800 ₪
סקודה אוקטביה
2014
140K
2
סקודה אוקטביה
2016
1
סקודה אוקטביה
2014
91K
1
סקודה אוקטביה
2016
42K
1
93,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
101K
1
88,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
67K
1
82,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
170K
4
סקודה אוקטביה
2011
154K
2
33,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
75K
2
סקודה אוקטביה
2016
125K
1
78,614 ₪
סקודה אוקטביה
2013
130K
2
47,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
98K
2
67,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
126K
2
48,900 ₪
סקודה אוקטביה
2011
195K
3
29,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
1
סקודה אוקטביה
2014
115K
1
82,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
53K
1
95,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
56K
1
90,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
160K
3
38,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
82K
1
81,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
118K
2
57,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
99K
1
62,900 ₪
סקודה אוקטביה
2011
152K
1
32,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
140K
2
50,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
70K
1
75,700 ₪
סקודה אוקטביה
2011
190K
2
23,990 ₪
סקודה אוקטביה
2014
75K
1
75,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
75K
1
79,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
220K
2
27,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
73K
1
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
45K
1
98,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
32K
2
סקודה אוקטביה
2010
206K
3
22,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
81K
1
72,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
35K
1
95,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
89K
1
76,500 ₪
סקודה אוקטביה
2008
555K
5
סקודה אוקטביה
2015
83K
1
72,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
116K
1
74,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
93K
1
62,000 ₪
סקודה אוקטביה
2008
360K
2
14,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
100K
1
סקודה אוקטביה
2010
175K
3
27,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
102K
1
70,880 ₪
סקודה אוקטביה
2016
51K
1
סקודה אוקטביה
2014
82K
1
69,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
110K
1
62,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
79K
1
71,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
58K
2
40,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
81K
1
סקודה אוקטביה
2013
197K
1
47,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
76K
1
69,800 ₪
סקודה אוקטביה
2015
105K
1
סקודה אוקטביה
2015
99K
1
סקודה אוקטביה
2015
2
82,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
83K
1
85,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
82K
3
66,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
72K
1
83,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
120K
2
38,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
114K
1
סקודה אוקטביה
2015
109K
1
66,196 ₪
סקודה אוקטביה
2010
200K
2
23,000 ₪