סקודה אוקטביה
2010
170K
2
29,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
1
70,000 ₪
סקודה אוקטביה
2019
1
1,300 ₪
סקודה אוקטביה
2016
81K
1
71,720 ₪
סקודה אוקטביה
2015
88K
1
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
2
30,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
47K
2
סקודה אוקטביה
2013
157K
2
סקודה אוקטביה
2014
87K
3
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
94K
1
70,520 ₪
סקודה אוקטביה
2016
104K
1
70,452 ₪
סקודה אוקטביה
2015
1K
2
סקודה אוקטביה
2015
150K
2
סקודה אוקטביה
2014
155K
2
58,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
150K
2
33,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
90K
1
69,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
138K
1
59,500 ₪
סקודה אוקטביה
2016
42K
2
86,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
115K
1
65,500 ₪
סקודה אוקטביה
2013
106K
1
64,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
125K
1
80,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
46K
1
סקודה אוקטביה
2014
2
סקודה אוקטביה
2013
86K
3
סקודה אוקטביה
2011
191K
3
24,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
104K
1
74,500 ₪
סקודה אוקטביה
2013
150K
2
39,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
108K
1
65,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
99K
1
72,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
91K
2
80,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
190K
3
29,999 ₪
סקודה אוקטביה
2016
99K
1
70,890 ₪
סקודה אוקטביה
2016
99K
1
70,060 ₪
סקודה אוקטביה
2016
95K
1
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
71K
1
78,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
70K
1
76,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
118K
1
סקודה אוקטביה
2010
220K
3
25,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
34K
1
98,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
169K
2
49,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
87K
2
71,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
131K
2
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
105K
1
29,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
140K
2
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
121K
2
50,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
70K
1
98,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
126K
2
65,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
68K
2
79,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
136K
1
סקודה אוקטביה
2011
175K
2
סקודה אוקטביה
2014
89K
1
60,242 ₪
סקודה אוקטביה
2016
56K
1
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
190K
4
סקודה אוקטביה
2016
135K
1
65,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
74K
1
74,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
69K
2
103,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
132K
2
28,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
139K
1
40,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
78K
1
75,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
129K
1
סקודה אוקטביה
2013
232K
4
36,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
128K
2
67,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
120K
1
72,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
89K
1
68,420 ₪
סקודה אוקטביה
2009
550K
3
12,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
2
סקודה אוקטביה
2017
100K
1
91,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
120K
1
סקודה אוקטביה
2014
146K
2
53,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
99K
2
35,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
169K
2
58,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
89K
2
81,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
35K
1
86,500 ₪
סקודה אוקטביה
2010
200K
2
20,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
132K
2
75,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
106K
1
59,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
70K
1
75,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
180K
2
סקודה אוקטביה
2013
170K
2
38,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
150K
4
28,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
112K
1
66,220 ₪
סקודה אוקטביה
2015
219K
1
41,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
51K
1
96,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
79K
1
סקודה אוקטביה
2019
7K
1
110,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
135K
5
28,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
119K
1
61,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
115K
1
70,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
110K
2
63,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
123K
1
59,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
200K
2
19,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
162K
2
33,333 ₪
סקודה אוקטביה
2014
99K
2
56,999 ₪
סקודה אוקטביה
2002
86K
1
27,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
230K
3
18,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
90K
1
69,230 ₪