סקודה אוקטביה
2010
350K
3
17,000 ₪
סקודה אוקטביה
2018
65K
1
83,284 ₪
סקודה אוקטביה
2015
120K
2
50,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
89K
2
סקודה אוקטביה
2010
165K
2
19,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
280K
2
42,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
140K
1
80,800 ₪
סקודה אוקטביה
2012
109K
2
35,500 ₪
סקודה אוקטביה
2016
180K
2
54,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
150K
2
53,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
2
16,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
147K
2
63,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
150K
1
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
113K
1
72,500 ₪
סקודה אוקטביה
2017
106K
1
סקודה אוקטביה
2014
108K
2
53,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
134K
1
58,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
115K
2
54,999 ₪
סקודה אוקטביה
2015
144K
2
49,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
90K
1
63,900 ₪
סקודה אוקטביה
2017
47K
1
89,900 ₪
סקודה אוקטביה
2010
248K
2
סקודה אוקטביה
2016
96K
1
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
105K
1
73,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
90K
1
70,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
203K
1
51,900 ₪
סקודה אוקטביה
2009
200K
1
32,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
83K
1
62,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
98K
1
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
111K
1
69,230 ₪
סקודה אוקטביה
2017
123K
1
66,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
126K
2
51,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
134K
1
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
44K
1
75,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
99K
2
64,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
340K
2
45,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
120K
2
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
2
59,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
52K
1
71,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
126K
1
78,000 ₪
סקודה אוקטביה
2009
320K
2
19,000 ₪
סקודה אוקטביה
2009
200K
5
18,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
95K
1
72,800 ₪
סקודה אוקטביה
2016
43K
1
75,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
120K
2
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
119K
1
סקודה אוקטביה
2014
127K
2
52,500 ₪
סקודה אוקטביה
2019
20K
1
108,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
86K
3
56,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
97K
1
67,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
158K
2
45,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
99K
2
56,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
125K
2
53,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
115K
1
57,500 ₪
סקודה אוקטביה
2012
173K
2
27,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
130K
2
48,300 ₪
סקודה אוקטביה
2010
138K
3
סקודה אוקטביה
2016
2
83,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
129K
2
56,500 ₪
סקודה אוקטביה
2017
112K
1
72,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
158K
2
45,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
61K
1
סקודה אוקטביה
2015
90K
3
58,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
206K
1
49,500 ₪
סקודה אוקטביה
2018
52K
2
99,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
91K
2
82,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
149K
3
49,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
134K
1
59,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
130K
1
59,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
105K
3
53,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
146K
3
26,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
92K
1
72,800 ₪
סקודה אוקטביה
2015
125K
3
53,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
119K
1
65,800 ₪
סקודה אוקטביה
2016
119K
1
59,800 ₪
סקודה אוקטביה
2016
45K
1
64,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
132K
3
53,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
115K
2
62,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
99K
3
54,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
64K
2
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
2
סקודה אוקטביה
2014
144K
2
45,999 ₪
סקודה אוקטביה
2016
130K
2
64,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
2
סקודה אוקטביה
2014
120K
2
51,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
132K
3
48,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
3
17,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
138K
2
46,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
126K
1
59,900 ₪
סקודה אוקטביה
2012
133K
2
סקודה אוקטביה
2015
156K
2
49,900 ₪
סקודה אוקטביה
2017
104K
1
סקודה אוקטביה
2015
125K
3
52,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
78K
1
55,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
69K
1
סקודה אוקטביה
2012
197K
2
24,000 ₪