הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
327K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
380K
2
21,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
197K
3
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
200K
3
15,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
8K
2
70,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
114K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
84K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
82K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
170K
3
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
200K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
130K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
119K
3
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
85K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
107K
3
41,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
116K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
245K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
220K
2
15,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
132K
4
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
84K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
292K
5
16,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
199K
4
16,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
119K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
154K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
148K
2
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
136K
1
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
137K
1
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
113K
1
57,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
192K
2
21,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
90K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
105K
2
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
79K
2
63,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
150K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
114K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
170K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
5
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
195K
3
19,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
191K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
54K
1
64,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
225K
3
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
117K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
162K
1
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
94K
2
50,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
138K
4
22,300 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
160K
1
45,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
116K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
2
23,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
155K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
209K
3
14,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
4
19,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
55K
1
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
136K
1
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
46K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
113K
1
55,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
115K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
78K
1
55,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
105K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
104K
3
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
17K
2
93,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
175K
5
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
1
55,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
265K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
39K
1
70,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
90K
1
59,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
144K
2
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
240K
3
13,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2019
5K
1
105,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
210K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
230K
3
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
97K
2
34,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
25K
1
68,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
140K
2
15,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
153K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
126K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
191K
4
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
81K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
169K
1
28,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
153K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
45K
1
85,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
188K
3
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
138K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
16K
1
96,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
24K
1
82,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
180K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
150K
2
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
158K
2
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
117K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
132K
2
29,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
190K
2
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
149K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
47K
1
92,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
165K
2
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
99K
3
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
185K
2
19,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
167K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
198K
1
19,000 ₪