הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
97K
3
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
102K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
39K
1
84,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
102K
1
64,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
250K
3
15,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
214K
4
22,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
41K
1
76,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
118K
4
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
140K
2
28,700 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
180K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
159K
2
26,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
196K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
160K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
194K
4
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
42K
1
69,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
195K
2
22,800 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
210K
3
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
192K
4
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
230K
1
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
164K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
183K
2
41,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
40K
2
50,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
67K
2
64,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
230K
4
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
197K
4
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
206K
4
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
223K
3
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
140K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
200K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
150K
3
20,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
243K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
125K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
40K
1
75,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
230K
5
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
199K
2
14,700 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
205K
4
23,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
150K
2
39,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
240K
6
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
115K
1
59,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
30K
1
79,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
180K
3
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
146K
2
52,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
139K
2
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
175K
2
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
150K
4
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
220K
4
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
145K
4
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
97K
4
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
105K
3
45,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
182K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
102K
3
34,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
67K
2
73,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
161K
4
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
100K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
170K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
220K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
145K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
192K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
142K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
128K
3
37,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
152K
3
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
120K
3
48,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
146K
2
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
165K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
165K
2
50,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
130K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
161K
4
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
180K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
82K
3
45,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
205K
4
23,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
160K
4
36,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
85K
2
51,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
167K
3
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
187K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
135K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
171K
3
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
160K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
169K
4
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
178K
3
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
180K
4
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
161K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
124K
2
37,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
140K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
160K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
13K
1
115,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
1
101,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
104K
1
68,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
142K
2
38,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
138K
2
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
230K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
109K
2
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
195K
2
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
190K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
157K
3
36,000 ₪