הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
110K
3
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
190K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
278K
4
16,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
163K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
98K
3
39,800 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
180K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
195K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
215K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
75K
1
57,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
191K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
183K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
81K
1
69,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
36K
2
89,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
184K
4
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
206K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
175K
3
27,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
142K
1
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
194K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
145K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
49K
1
78,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
105K
3
59,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
200K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
7
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
108K
1
42,700 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
235K
3
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
147K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
106K
3
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
4
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
240K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
213K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
210K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
230K
2
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
197K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
165K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
176K
3
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
199K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
3
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
60K
5
16,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
31K
1
71,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
143K
3
45,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
152K
3
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
95K
3
48,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
150K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
155K
3
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
34K
1
77,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
174K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
154K
3
18,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
80K
2
58,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
96K
2
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
245K
2
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
180K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
208K
7
16,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
105K
3
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
4
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
62K
2
72,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
170K
5
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
129K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
168K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
108K
4
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
175K
3
27,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
265K
10
10,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
45K
2
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
149K
4
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
214K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
225K
5
14,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
209K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
153K
3
19,400 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
206K
2
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
179K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
152K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
197K
3
21,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
155K
3
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
160K
5
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
32K
1
77,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
245K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
181K
2
18,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
3
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
35K
2
79,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
150K
2
25,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
209K
4
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
209K
4
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
123K
3
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
36K
1
75,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
165K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
169K
7
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
190K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
4
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
181K
4
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
117K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
143K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
197K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
149K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
175K
4
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
160K
4
21,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
125K
2
29,000 ₪