הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
135K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
185K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
164K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
240K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
167K
4
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
145K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
185K
3
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
145K
2
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
190K
2
16,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
177K
4
17,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
45K
1
77,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
77K
1
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
142K
2
26,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
210K
3
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
177K
4
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
149K
2
33,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
145K
2
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
195K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
74K
4
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
140K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
105K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
135K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
35K
2
58,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
23K
2
70,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
10K
1
1,000,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
200K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
150K
2
45,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
130K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
178K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
155K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
158K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
210K
2
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
220K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
180K
3
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
180K
3
19,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
158K
2
21,200 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
72K
2
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
126K
2
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
157K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
10K
1
106,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
171K
4
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
200K
3
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
206K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
110K
2
53,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
57K
1
77,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
190K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
104K
2
62,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
192K
3
18,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
117K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
48K
2
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
155K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
155K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
248K
2
23,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
243K
7
16,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
125K
2
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
95K
1
44,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
105K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
60K
3
62,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
144K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
144K
2
42,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
141K
2
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
157K
3
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
175K
3
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
157K
2
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
95K
2
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
157K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
29K
1
85,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
30K
2
74,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
182K
3
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
160K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
99K
2
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
160K
6
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
183K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
107K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
126K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
2
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
112K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
243K
7
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
68K
2
61,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
173K
3
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
160K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
193K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
230K
2
23,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
118K
1
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
178K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
152K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
250K
1
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
64K
1
75,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
90K
1
62,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
129K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
150K
3
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
3
26,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
92K
1
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
80K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
118K
3
43,000 ₪