הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
245K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
210K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
110K
2
48,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
249K
3
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
163K
2
27,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
70K
1
89,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
220K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
197K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
104K
2
59,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
67K
1
82,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
127K
2
25,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
25K
1
80,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
195K
7
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
205K
4
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
102K
1
61,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
100K
1
58,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
145K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
164K
4
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
60K
2
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
251K
2
15,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
144K
3
26,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
164K
4
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
177K
3
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
200K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
270K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
190K
4
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
2K
3
16,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
50K
2
52,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
99K
2
46,700 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
67K
1
69,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
193K
5
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
4
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
166K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
208K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
145K
2
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
65K
1
69,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
99K
2
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
24K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
164K
4
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
140K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
81K
2
51,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
200K
2
19,990 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
200K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
32K
1
82,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
125K
3
47,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
220K
3
18,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
141K
3
25,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
182K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
243K
5
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
195K
2
18,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
195K
5
13,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
156K
5
23,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
173K
4
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
110K
1
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
161K
2
29,990 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
100K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
144K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
190K
6
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
190K
3
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
242K
5
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
212K
3
19,200 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
97K
2
51,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
111K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
135K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
74K
1
78,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
9K
1
84,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
4
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
191K
4
18,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
178K
4
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
180K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
142K
2
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
100K
2
70,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2019
24K
2
100,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
50K
2
53,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
3
13,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
146K
2
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
143K
2
29,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
138K
1
64,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
160K
2
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
163K
4
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
179K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
216K
3
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
61K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
95K
2
44,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
135K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
201K
5
14,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
6
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
126K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
108K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
3
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
238K
2
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
124K
2
25,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
130K
5
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
86K
3
33,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
164K
2
39,000 ₪