הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
146K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
177K
2
25,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
72K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
11K
2
123,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
64K
2
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
158K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
121K
1
67,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
207K
2
28,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
113K
1
69,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
179K
2
62,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
115K
2
57,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
370K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
133K
1
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
116K
2
50,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
23K
1
113,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
115K
5
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
176K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
300K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
17K
4
18,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
216K
5
13,800 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
71K
2
57,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
200K
2
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
196K
3
22,200 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
195K
3
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
189K
2
21,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
120K
2
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
110K
2
40,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
370K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
118K
2
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
190K
3
23,700 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
52K
2
71,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
80K
2
53,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
85K
2
57,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
206K
7
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
49K
1
85,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
225K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
49K
1
85,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
51K
2
71,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
126K
1
57,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
370K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
158K
2
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
117K
2
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
90K
2
64,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
175K
4
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
240K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
200K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
265K
3
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
71K
1
71,710 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
186K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
2K
5
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
2K
1
140,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
22K
1
78,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
74K
2
59,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
198K
2
28,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
127K
2
48,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
107K
3
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
170K
4
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
105K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
135K
3
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
103K
2
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
101K
3
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
198K
2
25,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
129K
3
37,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
155K
4
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
159K
4
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
142K
3
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
70K
3
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
223K
5
50,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
96K
1
68,570 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
111K
1
43,600 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
103K
2
48,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
111K
4
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
167K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
163K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
225K
1
28,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
175K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
177K
2
235,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
93K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
65K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
153K
4
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
200K
2
23,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
174K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
85K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
270K
3
12,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
141K
1
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
78K
1
55,555 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
104K
3
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
173K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
90K
2
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
178K
2
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
140K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
77K
2
50,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
180K
3
23,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
200K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
180K
2
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
160K
3
38,000 ₪