הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
280K
3
14,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
1
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
265K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
320K
1
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
143K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
263K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
121K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
156K
5
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
159K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
164K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
157K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
180K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
161K
4
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
111K
4
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
187K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
173K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
169K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
3
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
158K
1
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
138K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
69K
2
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
180K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
199K
3
26,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
165K
3
33,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
142K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
135K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
185K
2
16,900 ₪