הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
185K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
118K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
240K
2
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
177K
3
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
143K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
155K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
80K
2
53,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
130K
3
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
205K
1
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
25K
1
85,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
140K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
65K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
160K
2
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
185K
1
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
206K
1
28,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
56K
3
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
164K
1
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
87K
3
57,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
220K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
230K
2
35,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
24K
1
86,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
185K
1
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
195K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
157K
2
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
67K
2
73,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
66K
2
37,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
103K
2
48,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
129K
3
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
163K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
130K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
165K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
170K
3
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
205K
1
42,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
35K
2
86,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
16K
1
100,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
47K
1
72,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
195K
2
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
160K
3
31,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
105K
3
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
185K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
67K
2
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
124K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
105K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
146K
3
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
84K
2
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
169K
3
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
153K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
165K
3
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
151K
3
27,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
135K
3
38,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
25K
1
72,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
145K
4
31,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
190K
3
20,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
94K
2
60,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
71K
1
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
200K
3
30,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
36K
2
80,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
95K
2
50,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
135K
2
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
214K
1
27,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
138K
2
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
69K
1
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
54K
1
58,000 ₪