הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
170K
4
25,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
245K
2
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
137K
4
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
157K
5
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
217K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
170K
4
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
193K
5
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
285K
2
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
189K
2
21,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
206K
7
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
200K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
192K
3
18,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
191K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
150K
3
20,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
171K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
150K
4
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
189K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
240K
6
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
203K
1
32,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
112K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
185K
3
29,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
145K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
215K
1
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
161K
4
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
180K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
183K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
190K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
162K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
114K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
230K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
160K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
148K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
340K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
351K
3
21,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
151K
3
25,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
121K
3
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
200K
5
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
190K
4
23,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
150K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
157K
3
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
129K
4
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
128K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
139K
1
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
155K
4
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
320K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
140K
3
23,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
170K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
160K
4
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
166K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
172K
2
27,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
155K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
210K
2