הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
122K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
118K
2
46,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
188K
4
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
163K
2
27,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
203K
4
15,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
154K
2
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
7
15,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
2
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
188K
4
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
120K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
157K
2
40,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
154K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
80K
2
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
3
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
238K
4
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
4
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
80K
2
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
199K
5
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
146K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
179K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
165K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
213K
2
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
230K
4
16,770 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
4
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
200K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
35K
2
63,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
90K
2
47,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
94K
1
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
138K
4
22,300 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
200K
5
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
115K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
4
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
150K
2
46,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
210K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
141K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
88K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
212K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
130K
1
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
167K
3
26,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
300K
3