הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
150K
1
52,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
107K
3
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
220K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
56K
1
76,680 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
190K
2
16,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
120K
1
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
103K
1
66,740 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
40K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
192K
4
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
68K
1
81,032 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
87K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
88K
1
71,389 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
39K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
45K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
104K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
25K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
98K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
28K
1
83,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
95K
1
69,654 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
201K
2
24,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
108K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
61K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
102K
1
64,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
1K
2
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
76K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
19K
1
80,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
111K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
157K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
118K
2
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
190K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
216K
6
14,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
198K
2
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
70K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
71K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
91K
1
67,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
71K
1
71,710 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
180K
3
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
114K
4
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
180K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
103K
2
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
105K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
207K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
94K
1
76,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
128K
3
37,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
80K
2
41,300 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
149K
2
35,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
155K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
128K
1
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
25K
1
87,643 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
57K
1
73,035 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
295K
1
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
270K
2
19,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
55K
1
78,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
60K
2
71,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
83K
1
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
146K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
295K
1
45,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
113K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
92K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
87K
1
64,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
89K
1
69,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
160K
1
37,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
63K
1
80,000 ₪