הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
185K
3
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
156K
4
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
45K
1
86,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
100K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
58K
1
73,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
51K
1
79,426 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
93K
1
68,059 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
265K
4
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
178K
5
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
195K
3
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
148K
1
38,300 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
62K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
124K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
48K
1
77,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
104K
3
45,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
107K
1
67,058 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
59K
1
86,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
106K
2
55,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
200K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
194K
2
14,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
213K
3
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
81K
2
73,111 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
41K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
193K
2
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
156K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
189K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
71K
3
75,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
220K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
121K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
177K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
124K
2
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
121K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
84K
1
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
16K
1
96,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
51K
3
66,210 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
46K
1
85,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
40K
1
89,700 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
200K
1
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
250K
7
12,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
207K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
160K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
87K
1
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
132K
2
29,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
170K
1
20,800 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
46K
1
103,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
175K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
200K
2
46,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
107K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
81K
1
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
155K
2
49,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
155K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
75K
1
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
195K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
200K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
240K
4
18,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
140K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
3
26,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
130K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
53K
1
98,556 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
194K
3
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
75K
2
62,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
167K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
250K
6
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
68K
1
75,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
100K
1
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
124K
2
44,700 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
120K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
220K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
83K
2
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
100K
3
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
73K
1
67,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
102K
1
71,919 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
150K
2
184,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
248K
1
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
175K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
158K
4
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
37K
1
83,270 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
25K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
176K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
155K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
61K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
3
21,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
46K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
25K
1
79,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
195K
4
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
170K
3
16,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
134K
2
26,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
107K
3
59,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
175K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
296K
3
9,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
163K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
117K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
120K
2
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
52K
1
92,455 ₪