הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
200K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
40K
1
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
36K
1
84,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
147K
2
32,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
77K
1
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
66K
1
70,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
11K
2
123,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
78K
2
44,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
160K
5
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
147K
1
49,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
34K
1
1,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
140K
2
28,700 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
65K
1
75,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
55K
2
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
119K
2
46,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
76K
1
76,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
190K
1
46,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
195K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
135K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
185K
4
26,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
23K
1
113,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
132K
4
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
150K
2
45,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
64K
1
72,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
216K
5
13,800 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
68K
1
78,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
96K
1
50,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
188K
1
29,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
165K
3
44,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
177K
1
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
182K
4
26,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
55K
2
89,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
10K
1
106,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
80K
2
53,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
85K
2
52,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
110K
2
53,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
186K
1
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
170K
1
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
140K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
158K
2
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
48K
2
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
186K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
181K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
230K
5
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
54K
1
69,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
93K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
155K
3
34,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
89K
1
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
78K
1
62,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
158K
3
45,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
137K
3
25,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
189K
1
29,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
149K
2
27,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
40K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
170K
1
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
121K
2
51,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
170K
2
28,329 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
198K
2
28,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
60K
1
70,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
84K
3
47,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
82K
1
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
60K
3
62,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
162K
3
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
115K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
60K
1
83,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
105K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
179K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
31K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
190K
3
25,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
100K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
125K
2
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
130K
2
41,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
146K
2
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
196K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
90K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
152K
1
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
59K
1
72,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
195K
2
32,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
250K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
95K
2
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
95K
1
58,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
157K
4
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
91K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
180K
4
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
87K
1
67,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
123K
1
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
140K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
63K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
169K
1
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
1
101,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
200K
2
33,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
83K
2
54,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
142K
2
38,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
85K
1
74,800 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
140K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
109K
2
34,000 ₪