הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
215K
5
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
156K
2
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
165K
3
51,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
115K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
208K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
263K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
205K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
140K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
114K
2
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
155K
3
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
165K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
153K
1
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
206K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
160K
5
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
90K
2
70,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
187K
2
27,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
175K
2
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
190K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
187K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
95K
2
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
154K
5
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
170K
3
39,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
185K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
160K
4
36,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
169K
2
22,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
161K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
170K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
95K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
80K
2
55,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
320K
5
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
146K
2
34,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
165K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
111K
1
46,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
167K
2
26,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
168K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
187K
3
31,600 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
117K
1
127,500 ₪