הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
145K
2
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
185K
3
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
185K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
167K
4
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
172K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
79K
2
69,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
109K
1
71,585 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
145K
2
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
40K
1
85,204 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
115K
3
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
160K
5
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
170K
1
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
194K
4
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
71K
2
57,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
192K
4
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
156K
1
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
76K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
171K
4
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
230K
4
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
130K
1
44,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
116K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
61K
1
73,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
24K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
188K
2
16,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
114K
1
61,935 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
175K
4
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
55K
2
51,400 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
185K
4
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
156K
1
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
205K
4
23,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
127K
1
36,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
265K
3
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
81K
3
55,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
125K
2
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
255K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
2K
5
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
243K
7
16,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
127K
2
36,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
220K
4
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
132K
4
28,600 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
127K
2
48,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
126K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
173K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
177K
1
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
144K
2
25,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
212K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
172K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
182K
3
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
205K
4
23,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
125K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
264K
2
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
228K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
18K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
243K
7
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
158K
2
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
202K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
129K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
125K
2
50,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
120K
3
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
180K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
109K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
89K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
193K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
193K
2
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
177K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
160K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
164K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
170K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
77K
1
47,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
180K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
158K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
93K
2
34,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
270K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
210K
1
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
223K
3
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
100K
1
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
94K
3
41,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
120K
2
44,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
133K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
156K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
180K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
169K
1
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
133K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
152K
4
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
180K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
145K
1
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
73K
1
61,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
112K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
129K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
1K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
145K
1
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
129K
2
26,000 ₪