הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
68K
2
59,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
167K
3
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
205K
1
42,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
4
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
59K
1
72,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
59K
1
39,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
110K
2
35,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
187K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
152K
1
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
20K
1
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
175K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
107K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
14K
1
104,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
135K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
150K
3
40,004 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
148K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
195K
2
32,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
171K
3
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
217K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
250K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
125K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
188K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
141K
1
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
149K
2
35,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
95K
2
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
264K
2
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
270K
3
12,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
90K
2
66,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
160K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
80K
1
61,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
90K
2
1,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
95K
1
58,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
107K
2
49,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
126K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
35K
2
86,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
173K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
220K
3
16,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
207K
4
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
91K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
169K
4
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
157K
4
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
155K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
129K
2
41,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
104K
3
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
156K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
78K
1
55,555 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
228K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
180K
3
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
74K
1
67,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
190K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
2
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
95K
2
38,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
162K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
120K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
169K
2
22,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
165K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
165K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
157K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
169K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
178K
3
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
180K
4
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
170K
4
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
170K
4
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
112K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
68K
1
78,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
57K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
114K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
216K
3
15,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
81K
1
39,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
170K
4
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
161K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
173K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
18K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
123K
1
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
3
35,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
50K
1
77,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
140K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
193K
1
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
87K
1
67,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
170K
4
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
243K
7
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
124K
2
37,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
230K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
159K
3
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
106K
2
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
90K
2
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
132K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
140K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
178K
2
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
89K
3
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
68K
2
61,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
132K
3
23,990 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
3
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
173K
3
43,000 ₪