הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
177K
1
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
103K
2
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
60K
3
62,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
90K
2
70,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
115K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
176K
5
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
150K
1
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
162K
3
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
141K
2
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
160K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
157K
3
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
105K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
144K
2
42,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
180K
3
27,770 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
136K
4
39,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
178K
4
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
166K
2
39,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
115K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
187K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
235K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
95K
1
44,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
126K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
110K
2
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
160K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
207K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
240K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
195K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
149K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
315K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
108K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
135K
3
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
102K
3
34,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
159K
3
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
105K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
99K
2
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
222K
2
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
69K
2
58,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
206K
3
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
125K
2
36,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
122K
3
48,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
155K
4
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
159K
4
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
101K
3
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
179K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
130K
4
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
141K
3
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
131K
3
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
129K
3
37,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
249K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
154K
1
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
142K
3
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
67K
2
73,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
157K
2
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
108K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
175K
3
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
164K
3
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
195K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
169K
3
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
95K
2
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
161K
4
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
198K
2
25,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
145K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
155K
1
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
210K
4
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
185K
3
29,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
7K
1
90,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
31K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
280K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
154K
5
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
125K
2
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
167K
2
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
170K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
118K
2
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
183K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
190K
3
25,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
144K
2
25,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
212K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
17K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
223K
5
50,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
66K
2
37,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
140K
3
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
177K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
160K
2
47,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
70K
3
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
186K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
100K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
142K
3
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
111K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
75K
3
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
96K
1
68,570 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
145K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
136K
4
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
220K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
170K
3
39,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
175K
3