הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
244K
1
16,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
163K
2
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
140K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
108K
4
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
218K
4
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
160K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
82K
2
59,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
199K
4
16,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
160K
4
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
152K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
147K
1
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
119K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
290K
1
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
174K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
34K
1
77,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
129K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
47K
2
61,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
177K
5
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
144K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
160K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
100K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
66K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
132K
4
23,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
161K
2
29,990 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
180K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
176K
2
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
36K
1
99,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
190K
6
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
208K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
154K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
64K
1
76,131 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
29K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
135K
1
28,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
73K
1
65,249 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
214K
2
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
87K
1
81,344 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
190K
4
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
148K
2
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
195K
4
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
108K
1
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
48K
1
77,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
142K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
125K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
130K
1
55,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
140K
4
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
108K
1
79,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
64K
1
73,573 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
58K
2
58,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
145K
3
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
230K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
112K
3
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
70K
3
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
183K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
154K
3
18,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
212K
3
19,200 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
242K
5
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
240K
3
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
190K
3
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
120K
1
62,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
96K
2
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
140K
3
18,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
80K
2
58,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
34K
1
24,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
160K
3
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
27K
1
72,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
105K
1
56,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
137K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
208K
7
16,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
180K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
97K
2
51,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
111K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
202K
4
16,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
214K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
302K
2
12,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
230K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
245K
2
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
84K
1
67,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
200K
2
33,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
79K
1
49,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
122K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
73K
1
67,770 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
200K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
100K
1
73,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
53K
1
73,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
48K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
136K
1
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
135K
2
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
135K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
74K
1
78,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
4
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
105K
3
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
230K
3
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
175K
1
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
146K
2
15,000 ₪