הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
265K
3
12,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
113K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
217K
1
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
245K
1
14,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
180K
4
22,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
172K
2
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
4
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
26K
1
79,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
24K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
99K
2
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
220K
2
15,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
128K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
215K
4
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
35K
2
39,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
11K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
99K
2
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
190K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
286K
4
16,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
192K
1
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
213K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
95K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
140K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
170K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
177K
2
21,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
350K
3
14,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
3
13,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
210K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
73K
1
54,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
65K
2
70,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
200K
2
19,990 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
213K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
132K
4
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
230K
2
15,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
94K
2
51,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
143K
3
21,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
282K
2
13,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
10K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
107K
1
61,238 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
164K
4
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
75K
2
61,696 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
81K
1
79,572 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
120K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
230K
2
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
265K
2
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
150K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
88K
1
61,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
183K
1
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
265K
3
13,700 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
113K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
197K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
150K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
84K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
98K
1
63,743 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
228K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
77K
1
44,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
40K
2
69,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
91K
1
81,376 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
110K
1
68,748 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
67K
1
69,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
141K
3
25,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
90K
2
49,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
19K
1
97,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
165K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
195K
2
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
250K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
176K
3
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
93K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
207K
2
13,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
3
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
292K
5
16,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
199K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
150K
3
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
60K
5
16,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
232K
2
18,200 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
80K
2
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
179K
2
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
49K
1
59,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
180K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
157K
2
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
185K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
63K
2
56,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
110K
2
59,990 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
156K
3
16,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
182K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
149K
5
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
45K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
280K
3
15,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
210K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
51K
1
74,684 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
110K
1
59,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
134K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
234K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
122K
2
30,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
175K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
195K
4
16,500 ₪