הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
370K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
192K
3
18,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
126K
1
57,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
97K
1
65,014 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
250K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
250K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
191K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
24K
1
86,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
216K
4
27,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
54K
3
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
216K
6
14,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
136K
2
44,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
117K
2
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
158K
2
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
130K
2
16,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
228K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
150K
3
20,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
95K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
94K
1
72,512 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
243K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
114K
1
61,935 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
162K
2
27,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
198K
2
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
240K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
117K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
48K
2
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
186K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
13K
1
109,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
181K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
90K
2
64,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
243K
3
14,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
175K
4
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
98K
3
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
71K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
12K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
102K
1
66,740 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
18K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
90K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
69K
1
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
40K
1
75,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
155K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
125K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
46K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
55K
2
51,400 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
230K
5
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
155K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
80K
1
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
171K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
70K
2
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
90K
2
70,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
251K
1
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
199K
2
14,700 ₪
הונדה סיוויק סדאן
2019
1
1,477 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
120K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
24K
1
99,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
2
1,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
150K
2
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
145K
2
36,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
185K
4
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
54K
1
69,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
65K
1
73,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
93K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
156K
1
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
120K
2
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
111K
1
62,750 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
90K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
155K
3
34,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
89K
1
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
78K
1
62,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
188K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
91K
1
67,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
12K
1
115,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
157K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
130K
4
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
155K
2
34,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
70K
1
79,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
205K
4
23,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
248K
2
23,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
127K
1
36,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
200K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
240K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
176K
2
25,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
143K
1
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
150K
2
39,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
150K
4
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
265K
3
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
189K
3
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
71K
1
71,710 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
73K
1
68,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
158K
3
45,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
190K
2
47,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
240K
6
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
137K
3
25,900 ₪