הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
285K
2
14,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
200K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
189K
2
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
80K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
170K
1
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
164K
4
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
62K
2
70,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
177K
3
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
220K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
204K
3
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
123K
4
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
165K
1
44,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
41K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
144K
3
26,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
57K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
120K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
2
62,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
135K
3
29,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
170K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
190K
3
15,400 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
180K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
195K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
270K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
180K
4
23,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
7
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
126K
2
23,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
108K
2
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
200K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
78K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
128K
4
25,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
80K
4
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
190K
4
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
29K
1
82,976 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
102K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
212K
1
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
107K
3
41,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
2
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
88K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
50K
2
52,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
159K
2
19,800 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
108K
1
42,700 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
90K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
203K
3
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
196K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
190K
5
12,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
176K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
193K
5
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
235K
3
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
211K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
90K
1
58,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
174K
3
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
350K
3
13,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
120K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
208K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
210K
2
18,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
4
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
199K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
120K
1
62,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
147K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
180K
5
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
180K
4
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
121K
2
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
166K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
4
13,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
62K
1
68,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
120K
1
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
88K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
4
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
217K
4
10,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
113K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
2
62,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
18K
2
80,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
117K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
106K
3
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
137K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
180K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
145K
2
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
93K
3
58,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
170K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
65K
1
69,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
265K
3
12,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
113K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
172K
2
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
102K
3
50,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
154K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
152K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
4
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
116K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
217K
1
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
157K
2
40,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
134K
2
35,000 ₪