הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
195K
7
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
280K
1
49,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
230K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
140K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
159K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
198K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
105K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
230K
2
16,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
25K
1
80,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
350K
2
13,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
208K
4
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
101K
2
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
188K
4
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
59K
1
69,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
82K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
235K
3
16,200 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
200K
3
16,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
102K
1
61,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
185K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
199K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
178K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
170K
3
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
45K
1
75,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
116K
2
60,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
215K
3
16,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
100K
1
58,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
61K
1
77,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
145K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
76K
1
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
88K
2
63,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
154K
2
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
142K
1
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
54K
1
64,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
194K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
149K
3
21,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
160K
4
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
102K
2
59,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
8K
1
93,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
124K
1
61,305 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
98K
1
57,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
159K
2
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
147K
2
43,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
225K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
120K
1
61,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
207K
4
13,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
116K
1
46,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
164K
4
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
63K
1
80,474 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
125K
1
56,662 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
130K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
200K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
78K
1
78,068 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
162K
4
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
100K
1
73,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
49K
1
78,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
178K
2
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
265K
4
12,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
65K
2
49,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
119K
3
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
159K
2
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
128K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
23K
1
95,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
123K
3
55,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
251K
2
15,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
54K
2
59,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
90K
1
62,990 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
25K
2
89,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
60K
2
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
166K
3
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
151K
1
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
141K
4
23,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
85K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
195K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
172K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
194K
2
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
75K
1
55,082 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
105K
3
59,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
169K
3
15,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
190K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
189K
2
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
204K
3
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
164K
4
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
220K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
165K
1
44,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
144K
3
26,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
123K
4
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
177K
3
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
170K
1
43,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
285K
2
14,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
62K
2
70,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
200K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
80K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
41K
1