הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
200K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
90K
1
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
165K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
175K
3
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
227K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
93K
3
30,100 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
69K
1
75,882 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
320K
2
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
1K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
139K
3
25,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
165K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
59K
1
83,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
130K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
200K
4
16,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
209K
4
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
125K
3
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
178K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
210K
2
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
150K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
149K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
121K
1
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
170K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
123K
3
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
260K
2
14,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
265K
4
16,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
114K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
98K
1
59,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
112K
1
52,244 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
36K
1
75,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
53K
1
79,014 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
43K
1
54,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
189K
3
21,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
195K
3
19,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
300K
3
5,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
131K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
71K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
5
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
167K
1
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
111K
1
59,258 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
94K
1
62,798 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
105K
1
58,335 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
240K
2
22,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
188K
4
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
227K
3
13,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
200K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
170K
5
29,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
116K
3
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
165K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
139K
4
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
149K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
204K
4
21,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
134K
2
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
169K
7
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
190K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
188K
2
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
200K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
180K
4
21,700 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
191K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
47K
1
74,684 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
215K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
188K
1
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
238K
3
18,800 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
1
51,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
185K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
189K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
186K
4
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
190K
4
17,800 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
146K
3
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
136K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
181K
4
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
83K
1
61,925 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
200K
3
16,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
117K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
124K
3
23,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
4
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
84K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
175K
5
18,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
60K
2
65,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
112K
1
60,806 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
182K
3
19,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
156K
3
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
119K
2
36,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
54K
1
64,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
90K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
158K
1
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
180K
3
17,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
167K
3
27,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
5K
1
88,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
234K
2
14,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
92K
1
63,568 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
122K
1
57,573 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
177K
1
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
125K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
213K
2
17,000 ₪