הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
230K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
230K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
158K
2
18,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
77K
2
50,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
13K
1
115,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
135K
1
34,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
135K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
160K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
128K
1
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
16K
1
100,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
168K
3
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
170K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
180K
3
23,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
265K
2
19,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
138K
3
135,700 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
200K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
1
101,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
63K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
138K
3
35,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
59K
1
83,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
158K
1
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
25K
1
87,643 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
246K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
160K
3
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
178K
2
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
169K
1
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
57K
1
73,035 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
193K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
169K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
255K
1
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
47K
1
72,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
106K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
90K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
215K
4
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
230K
2
23,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
104K
1
68,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
118K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
118K
1
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
12K
1
90,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
200K
2
33,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
138K
2
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
160K
3
38,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
142K
2
38,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
176K
3
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
122K
2
55,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
206K
1
33,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
178K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
180K
2
42,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
83K
2
54,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
170K
4
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
85K
1
74,800 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
150K
2
37,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
230K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
80K
2
35,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
160K
2
47,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
152K
2
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
140K
3
30,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
109K
2
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
71K
2
52,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
266K
1
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
174K
4
28,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
190K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
148K
2
40,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
64K
1
75,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
295K
1
39,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
250K
1
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
157K
3
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
195K
2
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
177K
3
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
150K
4
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
270K
2
19,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
150K
3
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
145K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
135K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
152K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
90K
1
62,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
129K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
340K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
160K
3
31,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
202K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
210K
3
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
156K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
79K
2
64,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
138K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
139K
2
28,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
171K
2
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
158K
3
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
3
1,800 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
120K
2
31,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
151K
2
34,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
135K
3
36,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
41K
2
62,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
165K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
125K
2
30,000 ₪