הונדה סיוויק סדאן החדשה
2006
5
14,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
197K
3
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
122K
3
24,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
118K
2
48,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
68K
1
71,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
144K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
215K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
39K
2
67,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
116K
2
56,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
67K
3
47,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
230K
3
8,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
3
58,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
97K
2
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
170K
1
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
229K
2
18,800 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
87K
2
27,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
118K
2
49,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
180K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
195K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
228K
2
19,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
60K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
74K
1
71,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
192K
1
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
163K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
27K
2
78,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
54K
1
75,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
67K
2
61,769 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
94K
1
59,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
181K
4
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
186K
2
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
85K
1
74,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
58K
1
71,770 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
39K
1
69,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
74K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
145K
2
39,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
113K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
184K
4
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
109K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
36K
2
89,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
163K
2
27,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
70K
1
89,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
95K
1
81,376 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
45K
1
76,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2011
167K
2
32,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
380K
2
21,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
81K
1
69,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
211K
2
21,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
45K
1
88,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
220K
3
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
93K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
197K
2
21,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
175K
2
44,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
43K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
59K
1
86,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
210K
4
19,999 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
48K
1
79,538 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
41K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
77K
1
27,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
70K
3
53,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
120K
1
54,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
104K
2
59,900 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
249K
3
17,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
210K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
248K
5
12,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
81K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
54K
2
72,616 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
22K
1
83,800 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
28K
2
72,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
28K
1
79,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
110K
2
48,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
180K
2
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
102K
1
55,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2019
12K
1
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
7K
1
93,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2014
170K
2
44,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
197K
2
28,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
327K
3
20,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
245K
2
23,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
92K
1
24,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2013
117K
3
48,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
205K
3
22,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
210K
4
16,500 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
115K
2
26,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
230K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2008
250K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
68K
1
67,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
134K
2
29,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
82K
1
62,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2017
27K
1
83,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2012
191K
2
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2010
206K
2
25,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2009
183K
3
22,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2016
106K
2
57,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2018
49K
1
90,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2015
11K
1
76,000 ₪
הונדה סיוויק סדאן החדשה
2007
2
19,500 ₪