רכב

תצוגה מיון
1,124 מודעות - עמוד 1 מתוך 24

פורד פוקוס

2003
31% 11,000 ₪
138K ק"מ
3 יד
7,500 ₪

פורד פוקוס

2012
5% 19,000 ₪
158K ק"מ
2 יד
18,000 ₪

פורד פוקוס

2012

189K ק"מ
2 יד
12,000 ₪

פורד פוקוס

2012
5% 18,000 ₪
2 יד
17,000 ₪

פורד פוקוס

2008
15% 13,000 ₪
3 יד
11,000 ₪

פורד פוקוס

2012

2 יד
10,500 ₪

פורד פוקוס

2012

250K ק"מ
2 יד
16,000 ₪

פורד פוקוס

2010
11% 18,000 ₪
154K ק"מ
3 יד
16,000 ₪

פורד פוקוס

2012

189K ק"מ
5 יד
18,500 ₪

פורד פוקוס

2012

133K ק"מ
2 יד
21,000 ₪

פורד פוקוס

2008

147K ק"מ
3 יד
8,500 ₪

פורד פוקוס

2012
6% 16,000 ₪
218K ק"מ
2 יד
15,000 ₪

פורד פוקוס

2010

197K ק"מ
4 יד
13,500 ₪

פורד פוקוס

2012
6% 25,500 ₪
132K ק"מ
2 יד
23,900 ₪

פורד פוקוס

2014

180K ק"מ
3 יד
18,000 ₪

פורד פוקוס

2012

191K ק"מ
2 יד
20,000 ₪

פורד פוקוס

2014

128K ק"מ
3 יד
21,000 ₪

פורד פוקוס

2013

120K ק"מ
2 יד
20,000 ₪

פורד פוקוס

2009

151K ק"מ
2 יד
13,900 ₪

פורד פוקוס

2006

260K ק"מ
3 יד
3,500 ₪

פורד פוקוס

2008

217K ק"מ
2 יד
9,000 ₪

פורד פוקוס

2014

3 יד
17,000 ₪

פורד פוקוס

2010
16% 9,000 ₪
2 יד
7,500 ₪

פורד פוקוס

2009
9% 10,500 ₪
195K ק"מ
3 יד
9,500 ₪

פורד פוקוס

2007
15% 9,500 ₪
130K ק"מ
2 יד
8,000 ₪

פורד פוקוס

2013
8% 18,000 ₪
180K ק"מ
3 יד
16,500 ₪

פורד פוקוס

2008

240K ק"מ
4 יד
10,000 ₪

פורד פוקוס

2016

128K ק"מ
1 יד
36,000 ₪

פורד פוקוס

2012

128K ק"מ
2 יד
18,500 ₪

פורד פוקוס

2007
9% 8,500 ₪
172K ק"מ
2 יד
7,700 ₪

פורד פוקוס

2011

182K ק"מ
4 יד
12,000 ₪

פורד פוקוס

2007

204K ק"מ
2 יד
8,900 ₪

פורד פוקוס

2008
15% 14,000 ₪
190K ק"מ
2 יד
11,800 ₪

פורד פוקוס

2014

81K ק"מ
2 יד
32,000 ₪

פורד פוקוס

2010

200K ק"מ
3 יד
11,000 ₪

פורד פוקוס

2008
21% 9,500 ₪
220K ק"מ
3 יד
7,500 ₪

פורד פוקוס

2012

120K ק"מ
2 יד
17,000 ₪

פורד פוקוס

2013

155K ק"מ
2 יד
18,000 ₪

פורד פוקוס

2005
23% 6,000 ₪
222K ק"מ
2 יד
4,600 ₪

פורד פוקוס

2012

200K ק"מ
1 יד
18,000 ₪

פורד פוקוס

2011
1% 17,400 ₪
171K ק"מ
3 יד
17,250 ₪

פורד פוקוס

2007

210K ק"מ
3 יד
6,000 ₪

פורד פוקוס

2004

210K ק"מ
3 יד
5,500 ₪

פורד פוקוס

2016

180K ק"מ
2 יד
28,000 ₪

פורד פוקוס

2014

177K ק"מ
2 יד
 

פורד פוקוס

2008

3 יד
12,000 ₪

פורד פוקוס

2016

84K ק"מ
1 יד
40,000 ₪

פורד פוקוס

2012

4 יד
20,000 ₪