קיה פיקנטו
2015
55K
1
49,999 ₪
קיה סיד
2015
88K
1
55,002 ₪
קיה ריו
2015
114K
1
42,111 ₪
קיה סיד
2015
118K
1
51,038 ₪
קיה פיקנטו
2015
20K
1
52,000 ₪
קיה פיקנטו
2013
134K
2
29,750 ₪
קיה פיקנטו
2016
95K
1
45,750 ₪
קיה ריו
2015
104K
1
44,750 ₪
קיה ריו
2015
116K
1
44,750 ₪
קיה פיקנטו
2015
105K
1
38,750 ₪
קיה ריו
2014
106K
1
39,750 ₪
קיה ריו
2015
82K
1
47,560 ₪
קיה פיקנטו
2014
96K
2
43,000 ₪
קיה פיקנטו
2014
97K
2
39,000 ₪
קיה פיקנטו
2015
2
39,900 ₪
קיה ריו
2009
174K
4
14,000 ₪
קיה פיקנטו
2017
23K
2
57,000 ₪
קיה סיד
2015
139K
1
50,266 ₪
קיה ריו
2015
82K
1
47,560 ₪
קיה סיד
2015
75K
1
קיה פורטה
2015
126K
1
51,248 ₪
קיה פיקנטו
2013
39K
1
43,000 ₪
קיה סיד
2016
76K
1
קיה פיקנטו
2016
107K
1
45,011 ₪
קיה פיקנטו
2011
62K
1
35,000 ₪
קיה פיקנטו
2016
68K
1
48,307 ₪
קיה סיד
2014
138K
1
קיה פיקנטו
2015
80K
1
38,000 ₪
קיה פיקנטו
2016
32K
2
45,000 ₪
קיה פיקנטו
2016
58K
1
52,995 ₪
קיה פיקנטו
2016
17K
1
54,000 ₪
קיה קרניבל
2018
27K
2
194,900 ₪
קיה סיד
2016
199K
1
67,568 ₪
קיה פיקנטו
2017
104K
1
קיה פיקנטו
2016
68K
1
46,659 ₪
קיה ריו
2014
2
39,999 ₪
קיה קרניבל
2006
2
קיה פיקנטו
2015
113K
2
32,500 ₪
קיה קרניבל
2017
76K
1
קיה סיד
2015
99K
1
53,024 ₪
קיה פורטה
2011
124K
2
28,000 ₪
קיה פיקנטו
2017
40K
1
62,000 ₪
קיה סיד
2015
105K
1
49,212 ₪
קיה סיד
2017
39K
1
קיה ריו
2015
88K
1
49,312 ₪
קיה סיד
2016
103K
1
55,941 ₪
קיה פיקנטו
2011
136K
2
17,500 ₪
קיה סיד
2014
118K
1
41,750 ₪
קיה סיד
2016
63K
1
67,850 ₪
קיה סיד
2015
139K
1
50,266 ₪
קיה ריו
2016
32K
1
67,974 ₪
קיה קרניבל
2008
124K
3
1,234 ₪
קיה סיד
2016
94K
1
קיה פיקנטו
2016
86K
1
46,350 ₪
קיה אופטימה
2015
85K
1
קיה ריו
2014
108K
1
44,661 ₪
קיה פיקנטו
2016
104K
1
44,599 ₪
קיה פיקנטו
2015
78K
2
44,000 ₪
קיה סיד
2015
125K
1
50,367 ₪
קיה סיד
2015
110K
1
קיה פיקנטו
2017
20K
1
63,000 ₪
קיה סיד
2016
82K
1
קיה פורטה
2015
64K
1
68,000 ₪
קיה פיקנטו
2017
106K
1
52,373 ₪
קיה פיקנטו
2017
84K
1
51,794 ₪
קיה פיקנטו
2015
54K
1
קיה סיד
2016
73K
1
67,362 ₪
קיה סיד
2016
102K
1
קיה סיד
2016
105K
1
63,242 ₪
קיה ריו
2014
107K
1
45,859 ₪
קיה פיקנטו
2015
94K
1
26,986 ₪
קיה פיקנטו
2014
39K
1
קיה סיד
2016
71K
1
קיה פיקנטו
2016
70K
1
48,204 ₪
קיה פיקנטו
2015
84K
2
43,000 ₪
קיה ריו
2010
166K
1
12,999 ₪
קיה פיקנטו
2015
100K
1
45,524 ₪
קיה פיקנטו
2016
68K
1
48,307 ₪
קיה פיקנטו
2017
49K
1
קיה סיד
2016
117K
1
54,355 ₪
קיה סיד
2013
154K
2
קיה פיקנטו
2016
46K
2
55,000 ₪
קיה ריו
2016
101K
1
49,591 ₪
קיה סיד
2015
101K
1
51,759 ₪
קיה ריו
2015
114K
1
42,111 ₪
קיה פיקנטו
2017
43K
1
קיה ריו
2016
106K
1
49,718 ₪
קיה פיקנטו
2016
110K
1
42,560 ₪
קיה סיד
2016
113K
1
56,411 ₪
קיה פיקנטו
2017
64K
1
קיה פורטה
2014
93K
1
קיה סיד
2016
80K
1
קיה פיקנטו
2013
67K
2
38,000 ₪
קיה פורטה
2011
101K
3
28,000 ₪
קיה פורטה
2014
121K
1
49,000 ₪
קיה פיקנטו
2017
18K
1
61,000 ₪